Usługi kadrowo-płacowe

Nasza firma zapewnia profesjonalną obsługę kadrowo-płacową. Przejmujemy obowiązki związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników czy też listy płac, co pozwoli Państwu skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa.

Zapewniamy prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło oraz wypowiedzeń czy zaświadczeń o zatrudnieniu lub zarobkach. Przygotowujemy także wiele innych dokumentów, np. świadectwa pracy czy ewidencje nieobecności.

Ponadto wystawiamy rachunki do umów cywilno-prawnych. Rejestrujemy i wyrejestrowujemy pracowników w ZUS, sporządzamy też miesięczne deklaracje ZUS i Raporty Miesięczne dla Osoby Ubezpieczonej.

liczenie na kalkulatorze z długopisem w dłoni

Oprócz tego oferujemy następujące usługi:

  • rejestracja zwolnień lekarskich i nieobecności,
  • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą,
  • naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
  • kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych,
  • wyliczanie bieżących zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych (PIT-4 i PIT-8A),
  • sporządzenie odpowiednich deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R),
  • przekazujemy na bieżąco wymagane informacje do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik.