Ryczałt

Ryczałt to inaczej podatek ryczałtowy, który jest formą opodatkowania najczęściej wybieraną przez małe firmy generujące niskie przychody lub mające ograniczony zakres działalności. Opodatkowaniu podlegają przychody z tytułu rolniczego handlu detalicznego lub tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatek ten pozwala obniżyć stawki podatkowe i jednocześnie uniemożliwia odliczanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

W zakres usług rachunkowych związanych z ryczałtem wchodzi:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • wyliczenie na podstawie ewidencji przychodów miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
  • roczne rozliczenie podatku.

zielony kalkulator

Ponadto w naszej gestii leży prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży, które pozwalają obliczyć zobowiązania podatkowe dla potrzeb podatku VAT, PIT oraz zobowiązań ZUS. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.