Pełna księgowość

Zajmujemy się pełną księgowością firm. Usługa dotyczy ksiąg handlowych obowiązkowych dla wszystkich podmiotów prawnych, czyli spółek, stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorstw osób fizycznych, kiedy spełniają pewne warunki lub dobrowolnie prowadzą księgi handlowe.

Prowadzimy obsługę Pełnych Ksiąg Handlowych. Usługa ta zawiera czynności, takie jak wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT i sporządzenie planu kont i polityki rachunkowości. Obejmuje także roczne rozliczenia podatkowe, bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów, a także sporządzenie ewidencji wyposażenia i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

dokumenty, ołówki i kalkulator na biurku

Ponadto zawiera następujące czynności:

  • sporządzanie raportów kasowych i rejestracja wyciągów bankowych,
  • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT,
  • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach,
  • sporządzanie deklaracji VAT-UE.

Oprócz tego zajmujemy się kontrolą rozliczeń z kontrahentami oraz zamknięciem roku. Usługa zamknięcia roku składa się z uzgodnienia sald kont, sporządzenia rocznego rachunku zysków i strat oraz bilansu.