Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Nasze biuro rachunkowe oferuje usługi związane z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą.

Zapewniamy usługi, takie jak:

  • miesięczne lub kwartalne wyliczanie kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy PIT na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • sporządzanie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • roczne rozliczenie podatku na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów,
  • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE.

zapisywanie notatek w zeszycie

Ponadto zajmujemy się rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzamy też dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, a także liczymy kwotę spłaty z tytułu ubezpieczeń. Co więcej, prowadzimy ewidencję rejestrów zakupów i sprzedaży. Dzięki nim można obliczyć podatkowe zobowiązanie dla potrzeb podatku VAT, PIT i obciążeń ZUS.